7 công dụng thực sự của ChatBot

7 công dụng thực sự của ChatBot


Giai đoạn này, nhiều người nhắc đến chatbot, nhiều người bắt đầu dùng chatbot, cũng nhiều người bắt được tìm hiểu chatbot. Không thể phủ nhận nó giúp làm marketing hiệu quả hơn, giúp chăm sóc khách hàng chu đáo hơn.